english nemet

 

A Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskola egy Európai uniós keretből felújított épület a Derkovits városrészen, a Bem József utcában. Jól megközelíthető vidékről is, a Paragvári, a Rohonci és a Szűrcsapó utca felől egyaránt.

Évfolyamonként 2 párhuzamos osztályban folyik a tanítás.

 

Emelt szintű oktatás:

- német 5-8. évfolyamon
- testnevelés 1-8. évfolyamon

 

Idegen nyelvként választható az angol és/vagy a német nyelv, akár már első évfolyamon is.

 

Minden szülő azt akarja, hogy gyermeke egészséges legyen és boldoguljon az életben. Ezért is örülünk annak, hogy a Derkovits iskolát az alkalmazható tudás iskolájaként emlegetik, és el is követünk mindent annak érdekében, hogy megfeleljünk ennek az elvárásnak.
Kisiskolás korban azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy a gyerek mindennapjai szeretetteljes légkörben, biztonságban teljenek, szeressenek és tudjanak is tanulni.
Mi más is okozhatna nagyobb örömet annál, mint ha látjuk, hogy a 8. osztályt jól nevelten, testileg - lelkileg egészségesen, hasznos tudással felvértezve hagyják el tanítványaink…
A Derkovits iskola minden tekintetben a magyar oktatás hagyományos értékeire épít, de korunk elvárásait figyelembe véve a vállalkozákész magatartás kialakítását is fontosnak tartjuk. Büszkék vagyunk rá, hogy családi generációk nőttek itt fel. Kiemelten kezeljük az un. alapozó tantárgyakat, az írást, az olvasást és a matematikát. Ezek a tantárgyak emelt óraszámot kaptak, hiszen akkor lesz a gyermek számára öröm a tanulás és akkor lesz jó tanuló, ha könnyen megérti, amit olvas és a számolás se okoz gondot neki.

 

Mindennapjainkról
A tanítás ¾ 8kor kezdődik, de reggeli felügyeletet már ¾ 7-től biztosít az iskola.
A Derkovits iskolában délután már nincsenek kötelező foglalkozások, így sokan kérnek felmentést a 16 óráig való benntartózkodás alól a hét egyes napjaira, vagy épp egész tanévre is, ha pl. szakosztályi edzésre járnak, vagy mondjuk otthon szeretnék folytatni a tanulást, mégis szinte minden alsó tagozatos szülő az ingyenes napközi otthont választja gyermeke számára. Itt az osztály tanulói együtt ebédelnek és hiánytalanul megírják, megtanulják, begyakorolják a másnapi leckét. Mindemellett jut idő a levegőzésre, sokféle szabadidős, tehetségfejlesztő és játékos foglalkozásra, kiállítás, mozi és színházlátogatásra is. Az alsó tagozaton minden osztály önálló napközis csoportot alkot. Nagy sikere van a klubnapközinek és a szakköröknek is, ahol a gyerekek érdeklődésük, tehetségük szerint vehetnek részt a foglalkozásokon.
A napközi 4 óráig tart, de igény esetén fél 5-ig felügyeletet biztosít az iskola. A lassabban haladó gyerekek felzárkóztatáson vehetnek részt, a lemaradókkal fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok foglalkoznak. Fontosnak szerepet kap a tehetséggondozást. A szakkörökön egykettőre kiderül, hogy ki miben tehetséges: az éneklésben? az egyes tantárgyakban? a nyelvtanulásban? az informatikában? a sportban? a táncban? a kézimunkában vagy a rajzban? Itt mindebben kipróbálhatják magukat…

 

A 3-4. évfolyamon tantárgycsoportos oktatás folyik. Kati néni a matek szakkörön készíti fel a versenyzőket.
A magyar szakkörre és az idegen nyelvi szakkörökre is sokan járnak. Rajzszakkör már elsősöknek is van. Tanítványaink sok kiállításon szereznek díjakat.
A tantárgyakhoz kapcsolódó szakkörök mellett különleges az iskola Kis menedzser programja, melynek célja, hogy olyan praktikus ismeretekkel vértezze fel a tanulókat, mint pl. az illemtan és protokoll, vagy üzleti tervek és szakmai önéletrajz készítése. 2015. szeptemberétől a 7. évfolyamon – Szombathely viszonylatában csak a mi iskolánkban- bevezetésre kerül a Gazdasági és pénzügyi kultúra, majd ezt követően a 8. évfolyamon a Vállalkozzunk c. tantárgy is. A Klári néni által vezetett Kismenedzser szakkör is igen népszerű a 3-4. osztályosok körében. A Balázs bácsi által irányított felső tagozatosokkal együtt virtuális vagy valós vállalkozások létrehozásával, lelkesen készülnek a Kismenedzserek versenyére.
Felelősségteljes, normakövető és vállalkozáskész magatartásra neveljük tanítványainkat, s ez hitünk szerint egyre inkább nyomon követhető az iskola mindennapjaiban. A Derkovits iskola mottója:
„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben,
és hogy ezt a valamit bármi áron el is kell érnünk.”     Marie Curie

 

Nagy gondot fordítunk a tanulók egészséges életmódjának fejlesztésére is. A folyamatos egészségnevelő munkán kívül pl. az Egészséghéten számos érdekes programot szervezünk kicsiknek-nagyoknak egyaránt.
A sokoldalú fejlesztőmunka része a manuális tevékenység is.
A közös, csoportos munka ugyanannak a feladatnak sokféle megoldását eredményezi, fejleszti a tanulók kreativitását. Alkotás közben megismerkednek egy-egy szakmával is, kipróbálhatják magukat többféle területen.
Az önálló ismeretszerzés igényének kialakításában a könyvtár is jelentős szerepet játszik.
Iskolánk könyvtárában több mint 5000 könyv, 27 féle folyóirat és több száz nem hagyományos dokumentum várja a látogatókat. Iskolánk közel 400 tanulóját 40 pedagógusát segíti a napi munkában.
Intézményünk egyik legnagyobb értéke a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott, következetes szaktanári munka. A jól nevelt, szorgalmas diákok méltán számíthatnak a tantestület elismerésére. A „derkósok” a középiskolákban kiválóan megállják a helyüket.

 

Informatika
Nagy gondot fordítunk a korszerű, minőségi oktatásra. Az iskola honlapján is közzé teszi a legkiválóbb eredményeket, de találhatók a derko.hu weblapon pl. osztályképek, iskolai dokumentumok és aktuális információk is.
Az alkalmazható tudást szolgálja többek között az egész iskolát behálózó informatika oktatás és délutánonkénti netelés lehetősége is, ahol szakemberek segítségével kereshetik meg például a tananyagokhoz kapcsolódó ismerteteket a tanulók.


Nyelvoktatás
A Derkovits iskola pedagógusai fontosnak tartják, hogy a gyerekek anyanyelvükön tanulják az írást, olvasást, a matematikát, sőt a történelmet, a földrajzot is, mert a szókincsük, a kifejező képességük, s ezzel együtt a gondolkodásuk is így fejlődik legjobban, de a játékos ismerkedést a német és az angol nyelvvel - aki akarja- az már elsőtől elkezdheti. Azt pedig, hogy a német vagy az angol legyen-e számukra a kötelező idegen nyelv, ráérnek negyedikes korukra eldönteni. A legügyesebbek mindkét nyelvvel megismerkedhetnek.
A németet emelt szinten is tanulhatják.
Az oktatás eredményessége érdekében a legmodernebb oktatástechnikai eszközöket használjuk. A felső tagozatosokat versenyekre, vetélkedőkre nyelvvizsgára is felkészítjük. A cél az, hogy a 8. osztályból kimaradó tanulók használható nyelvtudás birtokába jussanak.

 

Testnevelés
Az iskola sikerágazata még mindig - az életkori sajátosságokat, a gyermekek fizikumának egészséges fejlődését figyelembe vevő- testi nevelés. Ma már köztudott, hogy a mozgáskoordináció fejlesztése milyen fontos szerepet játszik a szellemi képességek fejlődésében is. A rendszeres, sokoldalú mozgás és sport pedig hozzásegít a testi-lelki egészséghez.
A szakszerűség garanciája, hogy nálunk alsó tagozatban is testnevelő tanárok tanítanak.
Büszkék vagyunk országos versenyeredményeinkre. Az atlétika, és a Játékos Sportversenyek Országos Diákolimpiáin számtalan bajnoki címet, és dobogós helyezést szereztek tanítványaink.
Vannak, akik a labdajátékokat szeretik. Népszerű az alsósok között a szivacskézilabda és a labdarúgó edzés. Ezek a foglalkozások a napközihez kapcsolódnak, így a szülőknek nem kell külön edzésre vinni a gyerekeket. A felsősök közül a tehetségesebbeket különböző szakosztályokba irányítjuk, hogy később a különféle sportágakban elért országos eredményükkel öregbítsék iskolájuk hírnevét.

Új színfoltként a vívás is megjelent az iskolában. Sok tanuló ismerkedik e - Magyarországon szép hagyományokkal rendelkező - sportággal. A „derkósok” számára a szakedző órái is ingyenesek.
1-4. osztályban a társastánc és a néptánc alapjaival ismerkednek, ötödiktől pedig a néptáncot tanulják tovább. Alsó tagozatban testnevelés órákon a LORIGO művészeti iskola oktatói is segítik a tánc mozgáskultúrájának elsajátítását. Műsoraikkal rendszeres résztvevői az iskola kulturális rendezvényeinek.
Aki elsősként a testnevelés tagozatot választja, beiratkozás előtt alkalmassági felmérésen vesz részt. Ebben az iskolában azt is megoldották, hogy a német tagozatos diákok is részt vehessenek az emelt szintű testnevelési órákon.

 

Egykori tanítványaink is szívesen járnak vissza iskolánkba, mint pl. Németh Zsolt dobóatléta olimpikon, aki a Derkovits Iskola Jó tanuló, jó sportolója díjat alapította, amit mindig a tanév végén nyer el az arra érdemesült diák. Itt kezdte általános iskolai tanulmányait Rózsa Dániel, a Haladás kapusa és Zsámboki Marcell főiskolai docens is, a Koreográfus- és Táncpedagógusképző Intézet igazgatója is, akit a „Szombat esti láz c. tv-s produkció zsűrijében is láthattunk.

 

A Derkovits iskola szeretettel várja gyermekét, ha Ön is fontosnak tartja a testi-lelki egészséget, az alkalmazható tudást, a következetes szaktanári munkát és a nevelést, a szeretetteljes, kiegyensúlyozott légkört.

Március 2018
H K Sze Cs P Szo V
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Április 2018
H K Sze Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Ma 2018. március 24., szombat, Gábor és Karina napja van. Holnap Irén és Írisz napja lesz.