Beszámoló félévi tevékenységünkről 2017/2018.

 

 

 

1) Kiemelt, illetve az iskolai munkatervből adódó feladatok megvalósítása:

-       az új SZMSZ bevezetése

Munkánkat idén már új SZMSZ-ünk szerint szerveztük. Tapasztalataink:

-       az SZMSZ megfelel a hatályos törvényi háttérnek (Köznevelési törvény)

-       a törvény a diákönkormányzatok jogkörét lecsökkentette, ez azonban mindennapi munkánkat nem érinti.

-       az SZMSZ alapján – ahol szükség volt rá - javaslatot tettünk iskolánk alapdokumentumainak módosításakor a diákönkormányzatot érintő kérdések harmonizálására.

-       az SZMSZ tartalmazza a helyi sajátosságokat (DT-tagok megválasztása, DÖK vezetőség megválasztása, stb.), hagyományaink beépítésre kerültek.

-       Az új SZMSZ ellenére éves tevékenységünk lényegében nem változott.

 

-       új projekt a tudatos egészségfejlesztés érdekében

A tudatos egészségfejlesztés érdekében az idei évben túrákat szervezünk. A program megvalósítása a 2. félévben, tavasszal esedékes.


2) A DÖK által szervezett, hagyományaink közé beépülő, iskolai szintű projektek értékelése:

 

- DÖK vezetőség megválasztása: szeptemberben megtörtént. A vezetőség tagjait az SZMSZ-nek megfelelően, illetve a tavalyi tanévhez hasonlóan a rátermettség, tenni akarás, eddigi tapasztalat alapján választottam ki. A DÖK elnöke Szovák Kitti, az első titkár Standi Laura, a második titkár Kurucz Máté, hetedikes tanuló lett.

- DT-tagok megválasztása: SZMSZ-ben rögzített módon megtörtént (osztályonként 3 fő).
- DT-gyűlések megszervezése: Az idei évben az SZMSZ-nek megfelelően 4 DÖK-gyűlést hívunk össze, csak a szükségleteknek megfelelően, tényleges mondanivalóval. Az első félévben kettő DÖK-gyűlést tartottunk, az elsőn az Országos Diákparlament Megyei Ülésének munkáját, a másodikon a DÖK első féléves tevékenységét értékeltük. Emellett viszont a DÖK-vezetőség szerepe, munkája nőtt. Vezetőségi megbeszélést minden hónapban tartunk.

- Városi DÖK: rendezvényeiken, gyűléseiken folyamatosan részt vettünk. Célkitűzéseinknek megfelelően próbáltunk a városi DÖK életében nagyobb szerepet vállalni, de ez sikertelen volt. Bár a városi DÖK-vezetőség igényli az általános iskolások jelenlétét, elmondható, hogy kezdeményezéseik, programjavaslataik csak kevéssé érintenek minket.
- Őszi hulladékgyűjtés: jól megszerveztük. Mindig volt segítő gyerek, felügyelő tanár, és a papír elszállítása is zökkenőmentes. Rengeteg szülőt bevontunk, erősítettük a kapcsolatot a szülői közösséggel. Az elszállított papírért 250 000,- Ft-ot kaptunk Az eredményekről mindenkit tájékoztattunk, a legjobb eredményeket elért osztályokat jutalmaztuk.
- Környezetvédelmi programok szervezése: elemgyűjtési akció: megvalósítása folyamatos. A városi önkormányzat Gazdasági és Városstratégiai Bizottsága által meghirdetett versenyen veszünk részt.

- „Meglepetés-Mikulás”: az iskola összes osztályában sikere volt. Tanítók, gyerekek egyaránt „meglepődtek”, örültek. Elmondható, hogy a program beépült iskolánk hagyományai közé.

- Karácsonyi előkészületek, és ajándékozás: Iskolánkban karácsonyfát díszítettünk, így előlegezve meg a karácsonyi hangulatot. Az utolsó tanítási napon megajándékoztuk az iskola összes tanulóját.

- Adománygyűjtő akció: az osztályfőnöki munkaközösséggel, valamint az Egyházmegyei Karitasz Szombathelyi Szervezetével együttműködve diáktársaink között adománygyűjtő akciót hirdettünk. Az akció sikerében a szülői közösségnek is nagy szerepe volt. Rengeteg játékot, könyvet, tartós élelmiszert, tanszert gyűjtöttünk össze, és juttattunk el partnerünk segítségével a rászoruló családoknak, gyerekeknek.

 

 

 3) Támogatás – segítségnyújtás

 

Igény szerint segítettünk az iskolai rendezvények előkészítésekor felmerülő problémák megoldásában: dekoráció, berendezés, díszletmozgatás, elpakolás.

Anyagi és szervezésbeli segítséget adtunk egyes rendezvényeknél: évnyitó ünnepély, október 23-i megemlékezés, napközis túra, Derkóstoló program, karácsonyi előkészületek, stb.

Tapasztalatunk szerint évekkel ezelőtt felajánlott segítségnyújtási kezdeményezésünk aktívan beépült iskolánk „jó gyakorlatai” közé. A kollégák számítanak ránk.

 

4) Az együttműködés

 

A DÖK és az osztályfőnökök között:

Az együttműködés a DÖK és az osztályfőnöki munkaközösség között jó. A DT-tagok kiválasztása, a házirend szabályainak betartatása, a magatartási verseny, illetve idei adománygyűjtő akciónk egyaránt közös „projekt”, a közös munka e területeken megvalósul.

Javasoljuk, hogy a továbbiakban is olyan tanulók képviseljék az osztályt, akiket kiemelkedő közösségi munkájuk, példamutató magaviseletük erre érdemessé tesz.

 

Ahol lehetett, bevontuk a szülőket a DÖK programjaiba (papírgyűjtés, adománygyűjtő akció), továbbra is igyekszünk élő kapcsolatot kialakítani a Szülői Közösséggel.

 

Az iskolavezetés odafigyel a diákközösség véleményére, közérzetére, partnerként kezeli iskolánk Diáktanácsát. Élhetünk a minket megillető jogokkal,ahol tudják,segítik működésünket.

 

Külső kapcsolatok: munkánk során jó munkakapcsolatot alakítottunk ki mindazon intézményekkel, valamint azok képviselőivel, akik segítik tevékenységünket. A teljesség igénye nélkül sorolok fel néhányat:

 

-           Nyugat-Dunántúli Nyersanyag hasznosító ZRT

-           Gazdasági és Városstratégiai Bizottság

-           MMIK

-           „Logo Mobil” Ifjúsági Szolgálat

-           Városi Diákönkormányzat

 

5) A fenntartható fejlődés

 

A fenntartható fejlődés, illetve a környezettudatos szemlélet kialakítása érdekében már több éve rendszeresen szervezünk programokat. A fentebb már említett papírgyűjtés, a társadalmi munka, a környezetvédelmi vetélkedők, az elemgyűjtés mind-mind a szemléletformálás fontos színterei.

Az osztályfőnökökkel együttműködve, egész éven át tartó magatartási és tisztasági versenyt szervezünk. Az iskola legtisztább, illetve legjobb magatartású osztályait a tanév végén jutalmazzuk

 

 

 6) Diákparlament tapasztalatai

 

-       Megválasztott küldötteinken keresztül (Szovák Kitti DÖK elnök, Boncz Balázs DMSP) részt vettünk az idei tanévben, november 23-án ismét megrendezésre kerülő Országos Diákparlament Megyei Ülésének előkészítésében, valamint munkájában.

-       Az ülés fő témája az előző Diákparlament eredményeiről szóló beszámoló, melynek legfontosabb vívmányát egy 50 pontos „Ajánlás” megfogalmazásában látom, melyet az Országos Diákparlament – elfogadása után – eljuttatott hazánk kormányának. A zalaegerszegi POK munkatársa próbált reagálni a beszámolóra, de véleményem szerint az 50 javaslat érdemi kérdéseit meg sem hallották, és nem is kívánnak változtatni semmin.

-       Sajnos az a véleményünk alakult ki, hogy a diákparlament is – a városi diákönkormányzathoz hasonlóan – a középiskolák tevékenységét, véleményét, problémáit hangsúlyozza ki, az általános iskolák és képviselőik ismét háttérbe szorultak.

-    Tavalyi véleményem nem változott: a Diákparlamentnek nem célja a diákság problémáinak (túlterheltség, oktatáspolitikai változások, érettségi követelmények változásai, infrastruktúrabeli hiányosságok, stb.) megoldása, a fórumot egyfajta biztonsági szelepként alkalmazva, csupán szondázzák a tanulóifjúság „közvéleményét”.

 


Április 2018
H K Sze Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Május 2018
H K Sze Cs P Szo V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Ma 2018. április 21., szombat, Konrád és Zelmira napja van. Holnap Csilla és Noémi napja lesz.