Félévi beszámoló 2013/14.


1.    Feladatok, megvalósított programok (MUNKATERV alapján)

 

-  előző tanév tapasztalataiból adódó feladataink és értékelésük

-    Kommunikáció javítása iskolán belül, és kívül: folyamatos fejlődés szükséges.
-    Bevonjuk a szülőket a DÖK programjaiba: A hulladékgyűjtési akcióba be tudtuk vonni a szülők többségét és a környék lakóit, így erősítve kapcsolatainkat a lakóteleppel.
-    Rendezvényeinket több fórumon keresztül is népszerűsítjük (honlap, sajtó, iskolarádió, szóróanyag stb.): felhasználtuk a rendelkezésünkre álló lehetőségeket: plakát, szórólap, újság, rádió, iskolai hirdetés.
-    Erősítjük a környezeti nevelés hatékonyságának növelését célzó programjainkat (elemgyűjtés, társadalmi munka) – megvalósítás folyamatos
-    A pályázatokra odafigyelve, megpróbálunk működésünkhöz még több pénzt összegyűjteni
-    Tevékenységünkről több csatornán keresztül is tájékoztatjuk az iskolavezetést, az osztályfőnököket, és a kollégákat.
 

- iskolai munkatervből adódó feladatok, értékelésük:


- DÖK vezetőség megválasztása: szeptemberben megtörtént. A vezetőség tagjait a tavalyi tanévhez hasonlóan a rátermettség, tenni akarás, eddigi tapasztalat alapján választottam ki. A DÖK-elnök Takács Tünde Csenge, az első titkár Takács Hanna Kincső, a második titkár Újváry Bálint, hetedikes tanuló lett.
- DT-tagok megválasztása: SZMSZ-ben rögzített módon megtörtént.
- DT-gyűlések megszervezése: a gyűlések számát az SZMSZ-ben rögzített módon csökkentjük. Az idei évben 4 DÖK-gyűlést hívunk össze, csak a szükségleteknek megfelelően, tényleges mondanivalóval. Az első félévben egy DÖK-gyűlést tartottunk. Ezzel együtt viszont a DÖK-vezetőség szerepe, munkája nőtt. Vezetőségi megbeszélést minden hónapban tartunk.
-  DÖK SZMSZ aktualizálása: A jogszabályi háttér változásai miatt a 2009-ben elfogadott DÖK Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata és kiegészítése időszerűvé vált. Az aktualizálás a törvényi háttérnek megfelelően megtörtént.
- Iskolai alapdokumentumok felülvizsgálata: Diákönkormányzatunk működésének feltételeit, jellemzőit iskolánk alapdokumentumaiban (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend) is felülvizsgáltuk, ahol kellett aktualizáltuk.
- Városi DÖK: rendezvényeiken, gyűléseiken folyamatosan részt vettünk
- Őszi hulladékgyűjtés: jól megszerveztük. Mindig volt segítő gyerek, felügyelő tanár, és a papír elszállítása is zökkenőmentes. Rengeteg szülőt bevontunk, erősítettük a kapcsolatot a szülői közösséggel. Az elszállított papírért 335 500,- Ft-ot kaptunk Az eredményekről mindenkit tájékoztattunk, a legjobb eredményeket elért osztályokat jutalmaztuk.
- Környezetvédelmi programok szervezése: elemgyűjtési akció: megvalósítása folyamatos. A városi önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága által meghirdetett versenyen veszünk részt.
- „Halloween party”: közös programunk az idegen nyelvi munkaközösséggel. A szervezés és a lebonyolítás zökkenőmentes, a résztvevők száma lehetett volna több. Köszönet a 7.b és a 8.b közreműködő tanulóinak.
- Segítségnyújtás: a nyelvi munkacsoport novemberi programjához, a „Mikulás-túrához” és az iskolai karácsonyi ünnepélyhez: anyagi és szervezésbeli segítséget nyújtottunk.
- „Meglepetés-Mikulás”: az iskola összes osztályában óriási sikere volt. Tanítók, gyerekek egyaránt meglepődtek, örültek.
- Karácsonyi előkészületek, és ajándékozás: Iskolánkban két karácsonyfát is díszítettünk, így előlegezve meg a karácsonyi hangulatot. Az utolsó tanítási napon megajándékoztuk az iskola összes tanulóját.
- Adománygyűjtés: a karácsonyt megelőző hetekben, a Máltai Szeretetszolgálattal együttműködve adománygyűjtő akciót hirdettünk szegény sorsú gyerekek karácsonyának szebbé tételére. Az összegyűjtött adományokat (játékok, könyvek, tartós élelmiszerek) a téli szünetet megelőző utolsó tanítási napon juttattuk el a Máltai Szeretetszolgálat központjába. Ezúton is köszönjük mindenki segítségét.

Elmaradt programok, megvalósításra váró feladatok:

-    „Tégy egy órát iskoládért!” őszi társadalmi munka megszervezése elmaradt, illetve a tavaszi időszakra tolódott.

-    Tovább erősítjük a környezeti nevelés hatékonyságának növelését célzó programjaink propagandáját

 

2.    A DÖK tevékenységének erősségei és fejlesztendő területei:

 

Erősségei Fejlesztendő területek
kevesebbet vállalunk, de azt igyekszünk jól megszervezni élőbb kapcsolat kiépítése a szülői közösséggel
jó a kapcsolat az osztályfőnökökkel folyamatos javítás a kommunikációnkon
ütőképes DÖK vezetőség a tavalyinál jobb feladatmegosztás
az iskolavezetés támogatása külső kapcsolatok jobb kihasználása
a DT-tagok alapos „megválogatása” nagyobb szerepvállalás a városi DÖK életben
az iskolai programoknál számítanak ránk az iskoláért tenni akaró tanulók helyzetbe hozása

 

  
3.    DÖK-gyűlések értékelése

 

- részvételi arány
- hatékonyság

Az első félévben egy DT-gyűlést, viszont jóval több – öt – vezetőségi megbeszélést tartunk. A DÖK vezetőinek szerepét - főleg programjaink megtervezésénél, előkészítésénél - növeljük. A programok lebonyolításánál a DT-tagok tevékeny szerepvállalását helyeztük előtérbe.


4.    A DÖk és az osztályfőnökök közötti együttműködés értékelése

 

Az együttműködés a DÖK és az osztályfőnöki munkaközösség között jó.  A DT-tagok kiválasztása, a házirend szabályainak betartatása, a magatartási verseny egyaránt közös „projekt”, a közös munka e területeken megvalósul.

- Javasoljuk legalább a felsős osztályfőnökök fokozottabb részvételét a DÖK gyűlésein.
- Javasoljuk, hogy a továbbiakban is olyan tanulók képviseljék az osztályt, akiket kiemelkedő közösségi munkájuk, példamutató magaviseletük erre érdemessé tesz.

 

5.    Figyelembe vette-e az iskolavezetés a diákok javaslatait?

 

Az iskolavezetés a Pedagógiai Program átalakítása, illetve a Házirend megújítása kapcsán kérte ki a diákönkormányzat javaslatait, észrevételeit. E javaslatok elfogadásra kerültek, és a második félévtől beépülnek iskolánk új Pedagógiai Programjába valamint házirendjébe.
Elmondható, hogy az iskolavezetés odafigyel a diákközösség véleményére, közérzetére. Kiemelten köszönjük a mindenkori részvételt és építő hozzászólásokat a DT-gyűléseken.

 

6.    A 2. félévre tervezett programok

 

- DT-gyűlések szervezése
- diákpolgármester választás a városi DÖK szervezésében
- farsangi rendezvények az alsó és felső tagozaton
- farsangi sulidisco
- iskolafórum szervezése (ha van rá igény)
-„Tégy egy órát iskoládért!” társadalmi munka szervezése
- a Derkovits-hét keretében koszorúzás a Derkovits szobornál
- tavaszi papírgyűjtés
- nyári táborozások szervezésénél segítségnyújtás
- az elemgyűjtési akció jutalomprogramjának szervezése
- iskolagyűlés
- „Legek busza” magatartásverseny jutalomkirándulásának megszervezése
- DÖK nap: III. DERKOFEST.
- „Az év diákja” cím odaítélésének lebonyolítása


7.    Aktualitások:

 

A februári farsangi rendezvények előkészítése folyik.


A Diákönkormányzat 2012/13. évi első féléves munkájáról szóló beszámolót a diáktanács megismerte, és egyhangúlag elfogadta 2013. január 9-én.

December 2017
H K Sze Cs P Szo V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Január 2018
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Ma 2017. december 11., hétfő, Árpád és Árpádina napja van. Holnap Gabriella napja lesz.